Vergoedingen

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten, waardoor uw behandeling volledig vergoed wordt.

Wij declareren deze behandelingen meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

De meeste behandelingen kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u informeren hoeveel behandelingen (of welk bedrag) voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor specifieke indicaties kunt u aanspraak maken op vergoeding uit de basisverzekering op basis van een chronische indicatie. Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt deze aanspraak vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandeling kunnen mogelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

Let op:

Voor behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico! Het eigen risico bedraagt in 2020 en 2021 : €385,-.

Voor alle behandelingen geldt, dat deze slechts voor vergoeding in aanmerking komen indien er sprake is van een medische noodzaak.